Ens agradaria ajudar-te a implantar mesures a la teva organització per convertir-la en un referent en matèria d’igualtat, civisme i convivència

ELS NOSTRES SERVEIS

ASSESSORIA I ACOMPANYAMENT

Diagnòstic de la situació de la organització respecte del compliment de la normativa en matèria d’igualtat de gènere i procés d’assessorament i seguiment per estar al dia.

PLA D’IGUALTAT

Elaboració d'un diagnòstic de situació i desenvolupament d’un pla d’acció per a aconseguir els objectius de la organització en matèria d’igualtat.

AUDITORIA RETRIBUTIVA

Diagnòstic de la situació en l’àmbit de les retribucions per determinar si n’hi ha bretxes salarials, analitzar-ne els motius i plantejar-ne solucions per evitar que aquestes bretxes continuïn.

PREVENCIÓ PER A LA PREVENCIÓ I ABORDATGE DE L'ASSETJAMENT SEXUAL I PER RAÓ DE SEXE

Les empreses i organitzacions tenen l'obligació legal de promoure condicions de treball que evitin l'assetjament sexual i l'assetjament per raó de sexe, arbitrant procediments específics per a la prevenció, així com per donar llera a les denúncies o reclamacions. Et podem assessorar en l'elaboració i la implantació d'un protocol per a la prevenció de l'assetjament sexual i per raó de sexe, així com en el desenvolupament de formacions sobre la matèria per a tota la plantilla.

SISTEMA DE VALORACIÓ DE LLOCS DE TREBALL

Elaborem un sistema de valoració de llocs de treball adaptat a les necessitats de l’organització o t’assessorem i guiem en la seva elaboració.

PERSPECTIVA DE GÈNERE I INTERSECCIONAL

Servei en la implantació de la perspectiva de gènere i interseccional a les organitzacions. T'ajudem com implantar sistemes organitzatius més equitatius i representatius que generin ambients de treball dinàmics i respectuosos.

PLAN LGTBIAQ+ PER MUNICIPIS I CONSELLS COMARCALS

Analitzem la situació de les persones LGTBIAQ+ a nivell municipal o comarcal, en diversos àmbits (institucional, polític, econòmic, laboral, entre d'altres), elaborem un diagnòstic i tracem un pla d’acció.

PLA D’IGUALTAT PER MUNICIPIS I CONSELLS COMARCALS

Anàlisi de la situació en matèria d’igualtat de gènere en què es troba el municipi o la comarca, elaboració d’un diagnòstic i pla d’acció per corregir els possibles desequilibris.

FORMACIONS SOBRE IGUALTAT DE GÈNERE I DIVERSITAT

Realitzem formacions pràctiques en matèria d’igualtat de gènere i diversitat per a organismes públics i privats.

FORMACIÓ EN LIDERATGE I EMPRENEDORIA

Realitzem formacions en matèria de lideratge i emprenedoria urbana i rural.

CREACIÓ DE NETWORKING ESPECIALITZAT

T’ajudem a crear una xarxa d'especialistes en matèries concretes amb qui podràs col·laborar en projectes futurs. Moltes organitzacions necessiten comptar amb persones especialitzades en diferents matèries per poder dur a terme tallers, conferències, seminaris i/o formacions que aportin innovació i coneixement.

Ja hem ajudat a… 

<<DISPOSAR D’UN 

PLA D’ IGUALTAT

ADAPTAT LES

NECESSITATS I

REQUERIMENTS

DE LA TEVA EMPRESA

ET PERMETRÀ>>

Aportar nous valors de respecte, solidaritat, innovació, companyerisme i cooperació a la filosofia i cultura empresarial de la companyia.
Erigir-te com una empresa moderna, cívica i avantguardista en termes d’igualtat de gènere i respecte a la diversitat.
Captar nous talents de professionals que busquen companyies adaptades als nous temps i necessitats socials.
Contribuir a crear una societat més lliure, democràtica i justa.
Experimentar els beneficis en termes de
benestar, productivitat i esperit d’equip.