Vi finns här för att hjälpa dig att skapa och genomföra för åtgärder för jämställdhet och mångfald

Skulle du vilja vara en del av företagets eller institutionens förtrupp i frågor som rör jämställdhet och respekt för mångfald?

Lär känna andra företag som redan är pionjärer på detta område och som redan njuter av de positiva effekter som en jämställdhets- och mångfaldsplan kan få för mänskliga team

Ni är medvetna om det stora positiva inflytande som dess tillämpning kan ha på ett socialt och ekonomiskt plan

Du vet att tillämpningen av en jämställdhets- och mångfaldsplan kan ge enorma fördelar för din organisation när det gäller kamratskap, civilkurage, respekt, laganda och känsla av tillhörighet

Du har en fast vilja att följa gällande lagstiftning om jämställdhets- och mångfaldsfrågor

Även om du kanske inte är så insatt i juridikens finesser är du angelägen om att följa alla rättsliga krav som rör jämställdhet och mångfald, eftersom du tror på de positiva resultat som det kan leda till

Du vill göra din organisation till ett riktmärke för att locka talanger och skapa ett prejudikat för andra företag

Du vill att empati, jämlikhet och mångfald ska vara övergripande värderingar i ditt företags anda för att locka nya talanger och så att andra företag följer exemplet

VEM ÄR VI?

Hej på er! Jag heter Montse Lolo och jag skulle gärna vilja hjälpa och ge dig råd om jämställdhet och respekt för mångfald så att du kan tillämpa en handlingsplan i din organisation och uppleva alla dess fördelar.

 

Under hela mitt liv har resor och vistelser på så skilda platser som Moskva, Madrid eller Sverige alltid varit en källa till inspiration och stort lärande. Jag tillbringade en lång period av mitt liv i Sverige och det var där jag specialiserade mig på jämställdhets- och mångfaldsstudier.

 

Efter flera års arbete för olika nordiska företag bestämde jag mig för att återvända till min hemstad, Barcelona, och starta min verksamhet med syftet att hjälpa offentliga och privata företag att uppleva fördelarna med att ha en jämställdhets- och mångfaldsplan anpassad till behoven hos dess personalteam och lagen.

_priscilla-du-preez-KNf9AeHpI9o-unsplash

Vi vill bidra till att skapa ett samhälle som är rättvisare, friaremer mångfacetterat och mer medborgerligt

HUR KAN VI HJÄLPA DIG?

Vi erbjuder dig rådgivningstjänster, analys av situationen på ditt företag, skapande och genomförande av planer samt utveckling av genusstudier, utbildningsprojekt eller föreläsningar om jämställdhet, respekt för mångfald, feminism och social rättvisa.

LGTBIAQ+-PLAN FÖR KOMMUNER OCH REGIONALA RÅD

Vi analyserar situationen för LGTBIAQ+-personer på kommunal eller regional nivå, inom olika områden - institutionellt, politiskt, ekonomiskt, arbetsmässigt etc. - vi ställer en diagnos och utarbetar en handlingsplan.

JÄMSTÄLLDHETSPLAN FÖR KOMMUNER OCH REGIONALA RÅD

Utvärdera det aktuella jämställdhetsläget inom kommunen eller regionen, i linje med kraven från den lokala förvaltningen. Utforma därefter en diagnos och handlingsplan för att åtgärda eventuella obalanser.

UTBILDNING OM JÄMSTÄLLDHET OCH MÅNGFALD

Vi genomför utbildningar om jämställdhet och mångfald för offentliga och privata organisationer.

UTBILDNING I LEDARSKAP OCH ENTREPRENÖRSKAP

Vi genomför utbildningar i ledarskap och entreprenörskap för kvinnor på landsbygden och i städerna.

Vi har redan hjälpt till: 

<<HAVING AN 

JÄMLIKHETSPLAN

ANPASSAD TILL 

BEHOV OCH KRAV 

AV DITT FÖRETAG 

KOMMER ATT GÖRA

DET MÖJLIGT FÖR DIG>>

Inför nya värderingar som respekt, solidaritet, innovation, partnerskap och samarbete i er affärsfilosofi och företagskultur.
Framstå som ett modernt, medborgerligt och avantgardistiskt företag när det gäller jämställdhet och respekt för mångfald.
Locka nya talanger till ditt företag från yrkesverksamma som letar efter företag som är anpassade till nya tider och nya sociala trender.
Bidra till att skapa ett friare, mer demokratiskt och rättvisare samhälle.
Upplev fördelarna när det gäller välbefinnande, produktivitet och laganda.

Jag önskar att varje mänskligt liv var ren transparent frihet”,

 Simone de Beauvoir

Våra partner