Vi skulle gärna hjälpa dig att genomföra åtgärder i ditt företag eller din organisation som gör det till en referensplan när det gäller jämstäldhet, civilkurage och samexistensj

VÅRA TJÄNSTER

RÅD OCH STÖD

Diagnos av organisationens situation när det gäller efterlevnad av jämställdhetsbestämmelser och genomföra en rådgivnings- och övervakningsprocess för att hålla sig uppdaterad.

JÄMLIKHETSPLAN

Utarbetande av en diagnos av den aktuella situationen och utveckling av en handlingsplan för att uppnå organisationens mål när det gäller jämställdhet.

REVISION AV ERSÄTTNINGAR

Diagnos av lönesituationen för att fastställa om det finns löneskillnader, analysera orsakerna och föreslå lösningar för att förhindra att dessa skillnader fortsätter att uppstå.

SYSTEM FÖR ARBETSVÄRDERING

Vi kan skapa ett skräddarsytt system för arbetsvärdering som är anpassat till din organisations krav, eller ge vägledning och råd om du föredrar att utveckla det själv.

LGTBIAQ+-PLAN FÖR KOMMUNER OCH REGIONALA RÅD

Vi analyserar situationen för LGTBIAQ+-personer på kommunal eller regional nivå, inom olika områden - institutionellt, politiskt, ekonomiskt, arbetsmässigt etc. - vi ställer en diagnos och utarbetar en handlingsplan.

JÄMSTÄLLDHETSPLAN FÖR KOMMUNER OCH LANDSTING

Analys av den jämställdhetssituation som kommunen eller regionen befinner sig i enligt den lokala förvaltningens behov och utarbetande av en diagnos och handlingsplan för att korrigera eventuella obalanser.

UTBILDNING OM JÄMSTÄLLDHET OCH MÅNGFALD

Vi genomför utbildningar om jämställdhet och mångfald för offentliga och privata organisationer.

UTBILDNING I LEDARSKAP OCH ENTREPRENÖRSKAP

Vi genomför utbildningar i ledarskap och entreprenörskap för kvinnor på landsbygden och i städerna.

SKAPANDE AV SPECIALISERADE NÄTVERK

Vi hjälper till att etablera nätverk med specialister inom olika ämnen eller områden, vilket främjar samarbete för framtida projekt. Många organisationer behöver personer med expertis inom olika områden för att underlätta workshops, konferenser, seminarier eller utbildningstillfällen som bidrar till innovation och kunskap.

Vi har redan hjälpt till: 

<<HAVING AN 

JÄMLIKHETSPLAN

ANPASSAD TILL 

BEHOV OCH KRAV 

AV DITT FÖRETAG 

KOMMER ATT GÖRA

DET MÖJLIGT FÖR DIG>>

Inför nya värderingar som respekt, solidaritet, innovation, partnerskap och samarbete i er affärsfilosofi och företagskultur.
Framstå som ett modernt, medborgerligt och avantgardistiskt företag när det gäller jämställdhet och respekt för mångfald.
Locka nya talanger till ditt företag från yrkesverksamma som letar efter företag som är anpassade till nya tider och nya sociala trender.
Bidra till att skapa ett friare, mer demokratiskt och rättvisare samhälle.
Upplev fördelarna när det gäller välbefinnande, produktivitet och laganda.